Členství v JS

Na jízdárně

Měsíční docházka pro členy JS a placení příspěvků U ryzáčka

Cílem našeho tréninku dětí je snaha o kvalitní přípravu malých dětí v tomto sportu.

V současné době čítá náš malý dětský kolektiv stálých 12 dětí, s kterými chceme pracovat. Některé děti jsou šikovnější, některým jde práce pomaleji, ale všechny si zaslouží náší pozornost.

Nový způsob docházky a placení bude jak pro nás, tak pro vás velikým závazkem.

Každý měsíc si naplánujte docházku vašeho dítěte podle vašich možností a do 25.dne předchozího měsíce nám sdělíte, které dny – Út – Čt – Ne – bude dítě docházet. Pro výcvik, který se ubírá směrem kupředu je nutností docházet minimálně 2 lekce v týdnu. Případné absence je nutno dopředu omluvit. Samozřejmě se stane, že dítě onemocní. Potom máte možnost individuálně vyměnit lekci na jiný termín, který dohodneme v tomtéž měsíci.

Pokud budete vědět, že dopředu se dítě daný měsíc nebude tréninku účastnit, zaplatíte udržovací členský poplatek pro nejezdící členy 300,- / měsíc.

Samozřejmě bude docházet k rušení lekcí během víkendů z důvodů účasti na závodech našich větších jezdců. Pak dané lekce budou dle vašeho přání nahrazeny kdykoliv.

Další možností výcviku je individuální trénink, který obsahuje 12 lekcí za měsíc a bude směrován k účasti na závodech.

Abychom si ovšem udrželi malé milovníky koní, nabízíme další trochu ošizenou :-)) možnost zůstat členem našeho sdružení. Dítě po předchozí telefonické domluvě / pokud bude volno u poníků/ můžete přivézt, samozřejmě daná lekce bude odpovídat stupni výcviku dítěte. Podmínkou bude, platit pravidelně měsíční členský příspěvek pro nejezdící členy / 300,-Kč/ a zároveň pak individuálně lekci – 150,-Kč.

Lekce, které si do 25.dne vyberete, do konce předchozího měsíce uhradíte. Např pro měsíc duben nám do 25.3. oznámíte, že dcera bude navštěvovat tréninky úterky a neděle a do konce března uhradíte daný měsíční příspěvek. Placení tohoto příspěvku bude možné provádět hotově proti pokladnímu dokladu p.Pavlisové nebo přímo na účet našeho sdružení u Poštovní spořitelny 220869234/0300 a jako identifikaci platby uveďte ve variabilním symbolu rodné číslo dítěte.

Měsíční příspěvky pro dvoudenní lekce 1200,- / měsíc

třídenní lekce 1800,- / měsíc

nejezdící členy 300,- / měsíc

individ.lekce 3500,- / měsíc

Každý měsíc podle své struktury vám tudíž nabídne 1-2 lekce zdarma.

Nezaplacení 2 měsíčních příspěvků ruší členství v našem JS.

Tréninku dětí se chceme věnovat opravdu co nejlépe a v současné době je toto nejlepší možné řešení pro obě strany. Prosím o veškeré možné nápady, vylepšení…..