World Dressage Challenge 2011 – 2.-4.9.2011

Po roce se opět míša Pavlisová s Baronem Trenkem zúčastnila závodů pořádaných FEI v Hradišťku . Na tyto závody nominuje jedzce drezúrní komise daného státu. FEI zajišťuje mezinárodní rozhodčí , kterí posuzují jezdce v 5 stupních úloh. Míša s Baronem pro konec sezóny zvolili nejjednodušší stupeň úloh- úvodní PRELIMINERY, která je přístupná pro mladé jezdce a nejméně 6-ti leté koně. K rozhodcování byly delegovány FEI 2 rozhodčí a to : Mariia Dzhumadzhuk a Maria Zvonimirova Todorovska-Omari. U obou se Míša s Bárou umístili s výborným výsledkem 65,5% na prvním místě a po právu zvítězili. Do druhého dne – tzv. kliniky- postupovaly z kategorie dětí 4 jezdci. Při rozboru úloh Míše rozhodčí vytkla zásadní technické chyby, kvůli kterým tato úspěšná dvojice přichází o cené body – dodržování linií, tvary diagonál. Do příštího roku máme co zlepšovat .

závěrečné dekorování