Trénink

Měsíční docházka pro členy JS a placení příspěvků U ryzáčka

Cílem našeho tréninku dětí je snaha o kvalitní přípravu malých dětí v tomto sportu. Nikdy nám nešlo o hromadné vození dětí na ponících. Některé lekce bohužel už vypadají tak, že se střídá jedno dítě za druhým na našich šikovných ponících. Bohužel je to způsobeno i nerespektováním docházky dětí, neomlouváním dětí při absenci. Některé děti se tu objeví jednou za 2 měsíce a my nemáme možnost odhadnout, kdy kolik dětí přijde a sami se tomu přizpůsobit.

V současné době čítá náš malý dětský kolektiv stálých 12 dětí, s kterými chceme pracovat. Některé děti jsou šikovnější, některým jde práce pomaleji, ale všechny si zaslouží náší pozornost.

Nový způsob docházky a placení bude jak pro nás, tak pro vás velikým závazkem.

Každý měsíc si naplánujte docházku vašeho dítěte podle vašich možností a do 25.dne předchozího měsíce nám, prosím , sdělte, které dny – Út – Čt – Ne – bude dítě docházet. Pro výcvik, který se ubírá směrem kupředu je nutností docházet minimálně 2 lekce v týdnu. Případné absence je nutno dopředu omluvit. Samozřejmě se stane, že dítě onemocní. Potom máte možnost individuálně vyměnit lekci na jiný termín, který dohodneme v tomtéž měsíci. Pokud budete vědět, že dopředu se dítě daný měsíc nebude tréninku účastnit, zaplatíte udržovací členský příplatek pro nejezdící členy 300,- / měsíc.

Samozřejmě bude docházet k rušení lekcí z důvodů účasti na závodech našich větších jezdců. Pak dané lekce budou dle vašeho přání nahrazeny kdykoliv.

Další možností výcviku je individuální trénink, který obsahuje 12 lekcí za měsíc a bude směrován k účasti na závodech.

Abychom si ovšem udrželi malé milovníky koní, nabízíme další trochu ošizenou :-)) možnost zůstat členem našeho sdružení. Dítě po předchozí telefonické domluvě / pokud bude volno u poníků/ můžete přivézt, samozřejmě daná lekce bude odpovídat stupni výcviku dítěte. Podmínkou bude, platit pravidelně měsíční členský příspěvek pro nejezdící členy / 300,-Kč/ a zároveň pak individuálně lekci – 150,-Kč.

Dosavadní nepřehlednost placení pro nás, ale možná i pro vás je důvodem změnit ho. Lekce, které si do 25.dne vyberete, do konce předchozího měsíce uhradíte. Např pro měsíc duben nám do 25.3. oznámíte, že dcera bude navštěvovat tréninky úterky a neděle a do konce března uhradíte daný měsíční příspěvek. Placení tohoto příspěvku bude možné provádět hotově proti pokladnímu dokladu p.Pavlisové nebo přímo na účet našeho sdružení u Poštovní spořitelny 220869234/0300 a jako identifikaci platby uveďte ve variabilním symbolu rodné číslo dítěte.

Měsíční příspěvky pro dvoudenní lekce 1200,- / měsíc

třídenní lekce 1800,- / měsíc

nejezdící členy 300,- / měsíc

individ.lekce 3500,- / měsíc

Každý měsíc podle své struktury vám tudíž nabídne 1-2 lekce zdarma.

Nezaplacení 2 měsíčních příspěvků ruší členství v našem JS.

Tréninku dětí se chceme věnovat opravdu co nejlépe a v současné době je toto nejlepší možné řešení pro obě strany. Prosím o veškeré možné nápady, vylepšení…..